ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletโครงสร้างผู้บริหารด่านศุลกากรเชียงแสน
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL


ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

งานประชาสัมพันธ์ด่านฯ
HOT NEWS
More...

More...

More...

More...

ข้อมูลเกี่ยวกับด่านฯ
งานพิธีการ ด่านศุลกากรเชียงแสน
Photo


นโยบายและแผน


ข้อมูลการค้า + สถิติการค้า
งานและโครงการด่านฯ
ศึกษาดูงาน / วิทยากร / ประชุม , การตรวจงาน , CSR


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:00 น. ด่านศุลกากรเชียงแสน ให้การต้อนรับ พล.ต.ปริญญา วีระเดชชูชีพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศปป.4 กอรมน.) icon
More...


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ด่านศุลกากรเชียงแสน ให้สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวนันท์ รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ทำโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาดต่างประเทศ เพื่อส่งออกปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ
More...


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายบรรเจิด ตันตะละ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และนายจตุพร กิมาคม นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้า ไปยัง สปป.ลาว
More...


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายสยาม อินทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร ที่ 2 ให้การต้อนรับคณะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และนายอำเภอเชียงแสน
More...


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ ร่วมจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ หน่วยเรือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ำโขง เขตเชียงราย
More...


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายบรรเจิด ตันตะละ ผู้อำนวยการ ส่วนบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต้อนรับคณะสำนักงบประมาณศึกษาดูงาน
More...
Copyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 185 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098 แฟกซ์ 053-777462
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098 FAX : 053-777462
EMAIL ADDRESS : [email protected]