ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.00-14.00น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายกันต์ธัชน์ ธีรรัฐวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่าน ให้การต้อนรับ นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ
ReadyPlanet.com
dot dot
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.00-14.00น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายกันต์ธัชน์ ธีรรัฐวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่าน ให้การต้อนรับ นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ

 
ศึกษาดูงาน / วิทยากร / ประชุม , การตรวจงาน , CSR

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ด่านศุลกากรเชียงแสน ให้สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวนันท์ รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ทำโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาดต่างประเทศ เพื่อส่งออกปลาสลิดแปรรูปจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายบรรเจิด ตันตะละ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และนายจตุพร กิมาคม นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้า ไปยัง สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายสยาม อินทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร ที่ 2 ให้การต้อนรับคณะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และนายอำเภอเชียงแสน
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ ร่วมจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ หน่วยเรือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ำโขง เขตเชียงราย
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายบรรเจิด ตันตะละ ผู้อำนวยการ ส่วนบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต้อนรับคณะสำนักงบประมาณศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายวสันต์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ ต้อนรับคณะสำนักงาน คลังจังหวัดนครนายก พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลภารกิจของด่านศุลกากรเชียงแสน
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายสยาม อินทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ ร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรม กับที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุนันท์ มวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นำคณะผู้ประกอบการที่สนใจเสนอราคาจัดหา ผู้รับจ้างบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (CESS)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายสยาม อินทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 รักษาราชการแทน นายด่านศุลกาการเชียงแสน นายบุญเชิด คงคลัง หัวหน้าผลัด 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสยาม อินทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 รักษาราชการแทน นายด่านศุลกาการเชียงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ วิหารหลวงพระเจ้าล้านตื้อ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายสยาม อินทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 รักษาราชการแทน นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นายสยาม อินทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 รักษาราชการแทน นายด่านศุลกากรเชียงแสน ,นายไพยง สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและ ปราบปราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ ร่วมจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายสยาม อินทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 รักษาราชการแทน นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ ร่วมจัดกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรม กับที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายสยาม อินทวงษ์ หัวหน้าฝ่าย บริการศุลกากรที่ 2 ร่วมต้อนรับ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคม ภริยาทหารเรือและคณะ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต้อนรับคณะการยางแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานและรับฟัง การบรรยายภารกิจของด่านศุลกากรเชียงแสน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายสยาม อินทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรม
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธาน กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ,นายพิทยสัณห์ เดชประสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มค้าชายแดน พร้อมคณะอนุกรรมการฯ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าด่านฯ ส่งมอบของกลางเป็น วัคซีนป้องกันไข้หวัดนก H5N1 Re-6 + H9N2 ยี่ห้อ YEBIO ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร จำนวน 1,068 ขวด ซึ่งลักลอบนำเข้ามา ในราชอาณาจักรไทย
เนื่องในกิจกรรมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ด่านศุลกากรเชียงแสน นำโดย นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ ได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ด่านศุลกากรเชียงแสน นำโดย นายภักดี ดุลยพิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด ส่งมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 5 ชุด ให้แก่ กองร้อยทหารพรานที่ 3103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายอาจอง ฉิมพิบูลย์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ อำเภอเชียงแสน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 09.30 น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมด้วยนายภักดี ดุลยพิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรเชียงแสน ต้อนรับคณะวิทยาลัยโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสนและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษากรมศุลกากรด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านฯ บรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่ คณะอาจารย์ และ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุม OSS ท่าเรือเทศบาลเวียงเชียงแสน article
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะฯ ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายจรัญ ขุนพลแก้ว นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ ต้อนรับคณะคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตลำพูน พร้อมบรรยายสรุปภารกิจของด่านฯ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายจรัญ ขุนพลแก้ว นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ ต้อนรับคณะ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นำโดย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
“ด่านศุลกากรเชียงแสน ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ พร้อมบรรยายสรุป”
เมื่อวันที่24 สิงหาคม 2559เวลา 14.00-16.00น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายชาติชาย ธีรสุวิภากร นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาระกิจของศุลกากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ AEC ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสน
เมื่อวันที่24 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-12.00น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับคณะสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เยี่ยมชมด่านฯ และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน article
เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 ด่านศุลกากรเชียงแสนพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบให้ นายสุเทพ มงคลผิวทอง นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้กลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรยางพาราเพื่อการส่งออก 12 จังหวัด ภาคเหนือ ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล และเข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน article
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบให้ นายจรัญ ขุนพลแก้ว นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ บรรยายสรุปให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การนำเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศ ให้แก่ คณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องประชุม OSS articlebulletถวายพระพรออนไลน์
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL

ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


Copyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 185 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098 แฟกซ์ 053-777462
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098 FAX : 053-777462
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th