ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms มูลค่าการค้าแยกประเทศด่านศุลกากรเชียงแสน
ReadyPlanet.com
dot dot
มูลค่าการค้าแยกประเทศด่านศุลกากรเชียงแสน article

 

หน่วย : ล้านบาท

นำเข้าสินค้า

 ปีงบประมาณ

ประเทศจีน

 สปป.ลาว

เมียนร์ม่า

( ตุลาคม - กันยายน)

 มูลค่า

 %

 มูลค่า

 %

 มูลค่า

 %

2557 682.93 97.21 19.62 2.79 0.00 0.00
2558 648.65 97.39 17.22 2.59 0.17 0.03
2559  703.83 99.00 7.12 1.00 0.00 0.00
2560 843.13 93.69 56.65 6.30 0.11 0.01
2561  676.58 95.42 32.50 4.58 0.00 0.00
2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 565.26 96.82 18.54 3.18 0.00 0.00

 


 

 

 ส่งออกสินค้า

ปีงบประมาณ

ประเทศจีน

สปป.ลาว

 เมียนร์ม่า

 ( ตุลาคม - กันยายน)

มูลค่า

%

มูลค่า

%

มูลค่า

%

2557 3,352.72 24.77 6,894.71 50.95 3,285.99 24.28
2558 3,971.49 25.11 8,357.08 52.84 3,485.84 22.04
2559  2,836.08 18.62 9,583.35 62.93 2,810.07 18.45
2560 2,633.48 18.25 7,477.40 51.81 4,320.37 29.94
2561  3,180.15 17.23 10,293.58 55.78 4,979.04 26.98
2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 2,278.74 19.51 5,934.65 50.80 3,468.53 29.69
 
 
 
 
 

 

 

 
ข้อมูลการค้า + สถิติการค้า

มูลค่าการค้าด่านศุลกากรเชียงแสน article
10 อันดับประจำปีงบประมาณ article
10 อันดับประจำปีงบประมาณแยกรายเดือน ปี2559,60,61,62 articlebulletถวายพระพรออนไลน์
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL

ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


Copyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 185 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098 แฟกซ์ 053-777462
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098 FAX : 053-777462
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th