ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms เส้นทางการค้า
ReadyPlanet.com
dot dot
เส้นทางการค้า article
งานประชาสัมพันธ์ด่านฯ

ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 5 (เรือไม่มีชื่อและสัญชาติ ตัวเรือทำด้วยเหล็กโครงเรือทำด้วยไม้ พร้อมเครื่องยนต์) article
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 3 (เรือไม่มีชื่อและสัญชาติ) article
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการ (รถยนต์) article
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 (เมล็ดกาแฟดิบ) article
ประกาศขายทอดตลาด (เมล็ดกาแฟดิบ) article
ประกาศขายทอดตลาดของกลาง (อโวคาโด) article
ประกาศขายทอดตลาดของกลาง (ครั้งที่2)
@ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับ พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์@
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการของด่านศุลกากรเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารเอกชนในการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของด่านศุลกากรเชียงแสน article
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการ ด่านศุลกากรเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการ ด่านศุลกากรเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
100 ปี ธงชาติไทย article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่ฯ article
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน 01/2560 เรื่องการขายทอดตลาดของกลาง ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 article
ตอบคำถามประกอบการเสนอราคา#ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ# article
ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน 5/25559 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง เมล็ดกาแฟ ครั้งที่ 4 article
ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน 4/25559 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง เมล็ดกาแฟ ครั้งที่ 3 article
เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ article
##ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)## article
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซม ที่ทำการศุลกากร (72.10.15.01) article
เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ 3/๒๕๕9 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๒ คัน article
ด่านศุลกากรเชียงแสน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ผู้สนใจติดต่องานธุรการ ด่านฯเชียงแสน article
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่ใช้ราชการแล้ว ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 article
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ article
ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ articlebulletถวายพระพรออนไลน์
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL

ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


Copyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098 แฟกซ์ 053-777462
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098 FAX : 053-777462
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th