ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms รายนามนายด่านศุลกากรเชียงแสน
ReadyPlanet.com
dot
bulletโครงสร้างผู้บริหารด่านศุลกากรเชียงแสน
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL


ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


รายนามนายด่านศุลกากรเชียงแสน

                                           รายนามนายด่านศุลกากรเชียงแสน

1) ส.ท.เกษม       นาคะสิงห์          พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2504

2) นายโกวิท       สาราภิรมย์         พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2505

3) ส.ท.เสนอ       เกษมณี             พ.ศ. 2505 – พ.ศ. 2507

4) นายสนาน      บุษยโกมุท          พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2508

5) นายสง่า         สุจิมหันต์           พ.ศ. 2508 – พ.ศ. 2515

6) นายสังเวียน     นฤบาล             พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2522

7) นายวิจิตร        แพทย์คชา         พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2524

8) นายยงยุทธ      มงคลประสิทธิ์     พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2527

9) นายสมหมาย    นิลวัฒน์            พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2529

10) นายโกศล      นาคสุข             พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531

11) นายไพรัตน์    มุทุตานนท์         พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2532

12) นายอัลนี       ลำเลียงพล         พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2533

13) นายอนุชา      ศรีนิมิต            พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535

14) นายกิติศักดิ์    ลือชาติเมธิกุล     พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536

15) นายทวี         เที่ยงสัตย์           พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2539

16) นายสถิต       ภู่ทอง               พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540

17) นายดุสิต       สะเดา               พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541

18) นายสวัสดิ์      สิงห์ปรีชา          พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2541

19) นายสมยศ      กันแตง             พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542

20) นายสมศักดิ์    ศรีพรหม           พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2543

21) นายเขมชาติ    ฉัตรแก้ว            พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544

22) นายกฤษฎา    ทองธรรมชาติ      พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545

23) น.ส.พิมพ์กาญจน์ หล่อศิริไพบูลย์  พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546

24) นายวินัย      ฉินทองประเสริฐ     พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548

25) นายพัชรดิษฐ์  สินสวัสดิ์             พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550

26) นายวินัย      ฉินทองประเสริฐ    พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553

27) นายสุรชาติ    จันทวัชรากร        พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555

28) นายเมธา      ภมรานนท์           พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557

29) นายสาธิต     ภู่หอมเจริญ          พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558

30) นายวัลลภ     วุฒาพาณิชย์        พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2558

31) นายจุมพล     แรงกสิกร           พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560

32) นายวรพัฒน์  เชาว์วิศิษฐ           พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2560

33) นายพงษ์ศักดิ์  ธนะวัฒนานนท์    พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562

34) นายนิโรจน์  โง้วเจริญสุข           พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
ข้อมูลเกี่ยวกับด่านฯ

พื้นที่ความรับผิดชอบของด่านฯ article
เส้นทางการค้า article
ประวัติด่านฯ เชียงแสน article
ประวัติอำเภอเชียงแสน articleCopyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 888/1 หมู่ที่ 10 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th