ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms Lee Von
ReadyPlanet.com
dot
bulletโครงสร้างผู้บริหารด่านศุลกากรเชียงแสน
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL


ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


นโยบายและแผน


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายจุมพล แรงกสิิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ประชุมผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ณ ห้องประชุมศุลกากร ONE STOP SERVICE ท่าเรือเวียงเชียงแสน article
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน ประธานคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนประจำพื้นที่ จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารสำนักงานศุลกากร ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่1 article
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเชียงแสน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 พร้อมมอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านฯ article
นายด่านศุลกากรเชียงแสนประชุมเพื่อรับนโยบายกรมศุลกากรเรื่องโครงการภาษาอังกฤษประจำสัปดาห์ article
ประชุมหน่วยงานราชการ One Stop Service ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน article
หน้า 5/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5
[Go to top]Copyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 185 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098 แฟกซ์ 053-777462
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098 FAX : 053-777462
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th