ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms Lee Von
ReadyPlanet.com
dot
bulletโครงสร้างผู้บริหารด่านศุลกากรเชียงแสน
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL


ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


นโยบายและแผน


เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน ได้มอบหมายให้ นายกันต์ธัชน์ ธีรรัฐวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ article
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบาย กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง article
การประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559 วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานศุลกากร ท่าเรือเทศบาลเวียงเชียงแสน article
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายชุติวัฒน์ วรรธนผล รองอธิบดีกรมศุลกากร และคณะสผต.,กพบ. ได้ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน
หน้า 4/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 185 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098 แฟกซ์ 053-777462
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098 FAX : 053-777462
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th