ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms Lee Von
ReadyPlanet.com
dot dot
นโยบายและแผน


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากร เชียงแสน มอบหมายให้คณะทำงานเพื่อศึกษาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การปฏิบัติพิธีการสินค้าผ่านแดน
เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน ประชุมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ โดยได้เชิญตัวแทนทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นำโดย นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน ได้จัดการประชุม เจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมมอบนโยบายจากอธิบดีกรมศุลกากร ทำความเข้าใจถึงเรื่องคุณธรรมอัตลักษณ์ของ กรมศุลกากร รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารสำนักงานศุลกากร ท่าเรือเทศบาลเวียงเชียงแสน
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน นายภักดี ดุลยพิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงแสนต้อนรับ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
หน้า 2/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]bulletถวายพระพรออนไลน์
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL

ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


Copyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 185 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098 แฟกซ์ 053-777462
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098 FAX : 053-777462
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th