ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms CSR , การตรวจงาน , ศึกษาดูงาน
ReadyPlanet.com
dot
bulletโครงสร้างผู้บริหารด่านศุลกากรเชียงแสน
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL


ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ศึกษาดูงาน / วิทยากร / ประชุม , การตรวจงาน , CSR


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะฯ ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายจรัญ ขุนพลแก้ว นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ ต้อนรับคณะคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตลำพูน พร้อมบรรยายสรุปภารกิจของด่านฯ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายจรัญ ขุนพลแก้ว นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ ต้อนรับคณะ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นำโดย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
“ด่านศุลกากรเชียงแสน ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ พร้อมบรรยายสรุป”
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.00-14.00น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายกันต์ธัชน์ ธีรรัฐวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่าน ให้การต้อนรับ นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ
หน้า 6/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 185 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098 แฟกซ์ 053-777462
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098 FAX : 053-777462
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th