ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms CSR , การตรวจงาน , ศึกษาดูงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
ศึกษาดูงาน / วิทยากร / ประชุม , การตรวจงาน , CSR


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายอาจอง ฉิมพิบูลย์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ อำเภอเชียงแสน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 09.30 น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมด้วยนายภักดี ดุลยพิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรเชียงแสน ต้อนรับคณะวิทยาลัยโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสนและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษากรมศุลกากรด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านฯ บรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่ คณะอาจารย์ และ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุม OSS ท่าเรือเทศบาลเวียงเชียงแสน article
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะฯ ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
หน้า 5/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]bulletถวายพระพรออนไลน์
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL

ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


Copyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 185 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098 แฟกซ์ 053-777462
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098 FAX : 053-777462
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th