ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms ประชุมหน่วยงานราชการ One Stop Service ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
ReadyPlanet.com
dot
bulletโครงสร้างผู้บริหารด่านศุลกากรเชียงแสน
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL


ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ประชุมหน่วยงานราชการ One Stop Service ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน article
นโยบายและแผน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ด่านศุลกากรเชียงแสน ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563 (ครอ.พื้นที่)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ด่านศุลกากรเชียงแสน มีการจัดการประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (KM)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ ได้จัดประชุมผู้ประกอบการ นำเข้า – ส่งออกสินค้า พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการนำเข้า – ส่งออกสินค้า
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ พร้อมมอบนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะแนวทางวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากร เชียงแสน มอบหมายให้คณะทำงานเพื่อศึกษาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การปฏิบัติพิธีการสินค้าผ่านแดน
เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน ประชุมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ โดยได้เชิญตัวแทนทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นำโดย นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน ได้จัดการประชุม เจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมมอบนโยบายจากอธิบดีกรมศุลกากร ทำความเข้าใจถึงเรื่องคุณธรรมอัตลักษณ์ของ กรมศุลกากร รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารสำนักงานศุลกากร ท่าเรือเทศบาลเวียงเชียงแสน
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรเชียงแสน นายภักดี ดุลยพิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงแสนต้อนรับ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. นายภักดี ดุลยพิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 และคณะ เข้าเยี่ยมชม ด่านศุลกากรเชียงแสน
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00น. ณ สโมสรด่านศุลกากรเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นำโดย นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประเภทกีฬา แบตมินตัน ปิงปอง และเปตอง
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 – 12:00 น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร ตรวจราชการด่านศุลกากรเชียงแสน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆนายจุมพล แรงกสิกร นายด่านฯ เชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน ได้มอบหมายให้ นายกันต์ธัชน์ ธีรรัฐวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ article
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบาย กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง article
การประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559 วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานศุลกากร ท่าเรือเทศบาลเวียงเชียงแสน article
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายชุติวัฒน์ วรรธนผล รองอธิบดีกรมศุลกากร และคณะสผต.,กพบ. ได้ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายจุมพล แรงกสิิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ประชุมผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ณ ห้องประชุมศุลกากร ONE STOP SERVICE ท่าเรือเวียงเชียงแสน article
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายจุมพล แรงกสิกร นายด่านศุลกากรเชียงแสน ประธานคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนประจำพื้นที่ จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารสำนักงานศุลกากร ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่1 article
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเชียงแสน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 พร้อมมอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านฯ article
นายด่านศุลกากรเชียงแสนประชุมเพื่อรับนโยบายกรมศุลกากรเรื่องโครงการภาษาอังกฤษประจำสัปดาห์ articleCopyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 185 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098 แฟกซ์ 053-777462
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098 FAX : 053-777462
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th