ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms 10 อันดับประจำปีงบประมาณ
ReadyPlanet.com
dot dot
10 อันดับประจำปีงบประมาณ article

สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ  2550

สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ  2550 

สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ  2551

สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ  2551 

 สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ  2552

สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ  2552

สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ  2553

 สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ  2553

สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ  2554 

สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ 2554

สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ  2555

สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ 2555
สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ  2556 สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ 2556
สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ  2557 สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ 2557
สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ 2558 สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ 2558
สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ 2559 สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ 2559
สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ 2560 สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ 2560
สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ 2561 สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ 2561
สินค้านำเข้า 10 อันดับปีงบฯ 2562 สินค้าส่งออก 10 อันดับปีงบฯ 2562

 

 

 

 

 
ข้อมูลการค้า + สถิติการค้า

มูลค่าการค้าด่านศุลกากรเชียงแสน article
มูลค่าการค้าแยกประเทศด่านศุลกากรเชียงแสน article
10 อันดับประจำปีงบประมาณแยกรายเดือน ปี2559,60,61,62 articlebulletถวายพระพรออนไลน์
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL

ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


Copyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 185 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098 แฟกซ์ 053-777462
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098 FAX : 053-777462
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th