ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms มูลค่าการค้าด่านศุลกากรเชียงแสน
ReadyPlanet.com
dot
bulletโครงสร้างผู้บริหารด่านศุลกากรเชียงแสน
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL


ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


มูลค่าการค้าด่านศุลกากรเชียงแสน article

 

                             หน่วย : ล้านบาท

 

ปีงบประมาณ
           

    นำเข้า  

 ส่งออก ปกติ 

ส่งออก ผ่านแดน

ส่งออก ถ่ายลำ

2555

512.22

11,137.49

1,996.52

492.87

2556

654.73

12,325.53

11,303.33

3,127.35

2557 702.21 13,532.75 13,603.37 1,272.69
    2558     669.71 15,814.42 18,053.82 269.58
2559 710.95 15,229.51 6,178.33 -
2560 899.90 14,431.26 5,691.89 -
2561 709.88 18,452.77 Data not found -
2562 583.80 11,681.92 5,576.17  -
2563 341.26 6,849.82 7,699.64 -

 ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)
ข้อมูลการค้า + สถิติการค้า

มูลค่าการค้าแยกประเทศด่านศุลกากรเชียงแสน article
10 อันดับประจำปีงบประมาณ article
10 อันดับประจำปีงบประมาณแยกรายเดือน ปี2559,60,61,62,63 articleCopyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 888/1 หมู่ที่ 10 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th