ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms ประชาสัมพันธ์ ด่านศุลกากรเชียงแสน แจ้งการเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อ ด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่ ชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ โทร 098-7606037 คุณภรัณยา ขันแก้ว (ผึ้ง)
ReadyPlanet.com
dot
bulletโครงสร้างผู้บริหารด่านศุลกากรเชียงแสน
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL


ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ประชาสัมพันธ์ ด่านศุลกากรเชียงแสน แจ้งการเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อ ด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่ ชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ โทร 098-7606037 คุณภรัณยา ขันแก้ว (ผึ้ง)
งานประชาสัมพันธ์ด่านฯ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการด่านศุลกากรเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการด่านศุลกากรเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ ด่านศุลกากรเชียงแสน จะทำการย้ายที่ทำการ ไปยัง ด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่ (ท่าเรือพาณิชย์แห่งที่ 2)
ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่บริการพิธีการศุลกากร กรณีจังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งปิดด่านพรมแดนในพื้นที่ อำเภอเชียงแสนเป็นการชั่วคราว (กรณีขยายวันและเวลาการขนถ่ายสินค้า)
**เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ประจำเดือน เมษายน 2563 (วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**
**เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง สาธารณรัฐประชาชิปไตยประชาชนลาววางหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนในช่วงป้องกันควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
** เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**
**เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อขอรับบริการจากด่านศุลกากรเชียงแสน**
ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ประจำเดือน มีนาคม 2563 (วันที่ 1-31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
**ประกาศ** เรื่อง การผ่อนผัน ให้อนุญาตขนถ่ายสินค้าเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรในพื้นที่อำเภอเชียงแสน
**ประกาศ**เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ดับเบิ้ลแค๊บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 3 คัน รถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ดับเบิ้ลแค๊บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 3 คัน รถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ดับเบิ้ลแค๊บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 3 คัน รถยนต์ตรวจการณื ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศแจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ราชการแล้ว article
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน 2561 (วันที่ 1-30 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนในการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการ ของด่านศุลกากรเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง article
ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการ ของด่านศุลกากรเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศกรมศุลกากร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
@ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับ พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์@
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการของด่านศุลกากรเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารเอกชนในการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของด่านศุลกากรเชียงแสน article
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการ ด่านศุลกากรเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการ ด่านศุลกากรเชียงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
100 ปี ธงชาติไทย article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่ฯ article
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ตอบคำถามประกอบการเสนอราคา#ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ# article
เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ article
##ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)## article
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซม ที่ทำการศุลกากร (72.10.15.01) article
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ articleCopyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน 888/1 หมู่ที่ 10 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th