ด่านศุลกากรเชียงแสน ยินดีต้อนรับ Welcome to ChiangsaenCustoms ด่านศุลกากรเชียงแสน Chiangsaen Customs
ReadyPlanet.com
dot dot

งานประชาสัมพันธ์ด่านฯ
HOT NEWS
More...

More...

More...

More...

ข้อมูลเกี่ยวกับด่านฯ
งานพิธีการด่านฯ เชียงแสน
Photo


นโยบายและแผน


ข้อมูลการค้า + สถิติการค้า
งานและโครงการด่านฯ
ศึกษาดูงาน / วิทยากร / ประชุม , การตรวจงาน , CSR


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ ร่วมจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ หน่วยเรือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ำโขง เขตเชียงราย icon
More...


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายบรรเจิด ตันตะละ ผู้อำนวยการ ส่วนบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต้อนรับคณะสำนักงบประมาณศึกษาดูงาน
More...


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายวสันต์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ ต้อนรับคณะสำนักงาน คลังจังหวัดนครนายก พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลภารกิจของด่านศุลกากรเชียงแสน
More...


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน มอบหมายให้ นายสยาม อินทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านฯ ร่วมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรม กับที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
More...


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุนันท์ มวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นำคณะผู้ประกอบการที่สนใจเสนอราคาจัดหา ผู้รับจ้างบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (CESS)
More...


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายสยาม อินทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 รักษาราชการแทน นายด่านศุลกาการเชียงแสน นายบุญเชิด คงคลัง หัวหน้าผลัด 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ
More...
bulletถวายพระพรออนไลน์
dot
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกรมศุลกากร
dot
dot
bulletLogin เข้าสู่ฐานข้อมูล
bulletการรายงานเรือเข้า
dot
dot
bullete-Customs
bulletประกาศกรม/กระทรวง
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletของต้องห้ามต้องกำกัด
bulletข่าวสมัครงานกรมศุลกากร
dot
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
dot
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
dot
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletอำเภอเชียงแสน
bulletด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
dot
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletราชบัณฑิตยสถาน
dot
dot
bulletธรรมะไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletเว็บไทยดีดี(การสร้างเว็บ)
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา(Customs)
dot
dot
bulletเชียงรายโฟกัส
dot
WEB MAIL
dot
bulletHOTMAIL
bulletYAHOO
bulletGMAIL

ผู้ใช้ออนไลน์
ค้นหาด้วย Google
สารบัญบริการภาครัฐ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


Copyright © 2016 All Rights Reserved.
https://backend.info.go.th/Account/Login?ReturnUrl=%2FBackOffice%2FCitizenGuide%3Fstatus%3D2
ด่านศุลกากรเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.053-777097, 053-777098 แฟกซ์ 053-777462
CALL CENTER : 053-777097, 053-777098 FAX : 053-777462
EMAIL ADDRESS : 74140000@customs.go.th